Τοποθετήσεις κουφωμάτων

Η εξέλιξη της τεχνολογίας βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των κουφωμάτων, που κυκλοφορούν στην αγορά. Ό,τι και να επιλέξετε (ξύλινα, αλουμινίου ή pvc), για να πιάσουν τόπο τα χρήματά σας, πρέπει να γίνει σωστά η τοποθέτησή τους.

Η δυσκολία της σωστής τοποθέτησης κουφωμάτων οδηγεί τους περισσότερους μάστορες σε εύκολες λύσεις. Μπορεί να αγοράσετε ένα πανάκριβο κούφωμα για απόλυτη θερμομόνωση και η άστοχη τοποθέτησή του να οδηγήσει σε απώλειες. Οι τοποθετήσεις κουφωμάτων απαιτούν ακρίβεια στις αρχικές μετρήσεις από έμπειρο τεχνικό, ώστε οι αρμοί να μην είναι μεγάλοι και, η σφράγισή τους να γίνεται χωρίς θερμικές απώλειες.

Ο Mastoras4U αναλαμβάνει τις τοποθετήσεις κουφωμάτων της επιλογής σας με υπευθυνότητα και σεβασμό στην περιουσία σας. Τοποθετεί συστήματα κουφωμάτων σε νεόδμητες ή παλαιές κτιριακές κατασκευές με άριστη εφαρμογή για 100% απόδοση.